Aktualności

Media o Nas

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. „Ekonomiczna wartość ekosystemów i różnorodność biologiczna Polski” dotyczącym realizacji projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”, zamieszczonym na portalu www.ekologia.pl w zakładce „Środowisko”.

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą realizację projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 roku o godz.10 w sali konferencyjnej Art-Inkubatora w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c.

Warsztaty nr 24

Warsztaty nr 24 odbyły się w dniu 19 lutego 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności – 11 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Warsztaty nr 23

Warsztaty nr 23 odbyły się w dniu 12 lutego 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 11 dziewcząt i 3 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Polska Mapa Bioróżnorodności

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polską Mapą Bioróżnorodności.

Warsztaty nr 22

Warsztaty nr 22 odbyły się w dniu 05 lutego 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 10 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Jesteśmy na Facebooku

Wszelkie informacje o realizowanym przez nas projekcie są dostępne na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/PPBio

Warsztaty nr 21

Warsztaty nr 21 odbyły się w dniu 26 stycznia 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 9 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Media o Nas

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi postępów w realizacji projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”, które pojawiły się w ostatnim czasie na portalu www.ekologia.pl. w zakładce „Środowisko”.

Warsztaty nr 20

W warsztatach uczestniczyli uczniowie ( 9 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki i nauczycielka biologii.

Warsztaty nr 19

W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 9 dziewcząt i 5 chłopców ), 4 Panie mentorki i nauczycielka biologii. Warsztaty zostały w całości poświęcone „Systemowi wymiany informacji o różnorodności biologicznej w Polsce”.

Warsztaty nr 18

Warsztaty nr 18 odbyły się w dniu 08 stycznia 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 9 dziewcząt i 5 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 17

Warsztaty nr 17 odbyły się w dniu 22 grudnia 2014 r. W warsztatach wzięło udział 11 uczniów ( 7 dziewcząt i 4 chłopców z klas pierwszych, drugich i trzecich ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 16

W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 8 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii. Warsztaty zostały w całości poświęcone naturalnym słodzikom. Zajęcia te omówiły kolejny aspekt tematu „Bioróznorodnośc w rolnictwie”.

Warsztaty praktycznego poznawania przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym

W dniu 10 grudnia 2014r. nauczyciel z 3 mentorami z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 12 uczniami (8 dziewcząt i 4 chłopców z klas od pierwszej do trzeciej gimnazjum), na spotkaniu poprzedzającym zajęcia w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) ...

Warsztaty nr 15

Warsztaty nr 15 odbyły się w dniu 11 grudnia 2014 r. W warsztatach wzięło udział 12 uczniów (7 dziewcząt i 5 chłopców z klas pierwszych, drugich i trzecich ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 14

Warsztaty nr 14 odbyły się w dniu 04 grudnia 2014 r. W warsztatach wzięło udział 11 uczniów ( 7 dziewcząt i 4 chłopców z klas pierwszych, drugich i trzecich ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty Bioróżnorodności w Parku Narodowym Gór Stołowych

W czasie trzech listopadowych dni uczniowie wraz z mentorami wzięli udział w warsztatach w Parku Narodowym Gór Stołowych. Pod opieką pracownika Parku uczestnicy mieli okazję poznać jak ukształtowanie geologiczne, rodzaj gleby, klimat a także gospodarka leśna wpływają na bioróżnorodność na danym terenie.

Warsztaty nr 13

Warsztaty nr 13 odbyły się w dniu 30 listopada 2014 r. W warsztatach uczestniczyli uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności), Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 12

Warsztaty nr 12 odbyły się w dniu 20 listopada 2014 r. Celem przeprowadzonych warsztatów było: zapoznanie uczestników z tematem „Krajowa Strategia Ochrony Bioróżnorodności”, wyszukanie w Internecie informacji na w/w temat oraz przygotowanie materiałów do opracowania gazetki ściennej na kolejnych warsztatach. Więcej informacji o przebiegu warsztatów dostępnych jest w zakładce „ Warsztaty Bioróżnorodności”.

Park Krajobrazowy Gór Sowich – tematyka warsztatów w ramach projektu pn. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”

Park położony jest w Sudetach Środkowych. Obejmuje środkową część pasma Gór Sowich z najwyższą kulminacją Wielka Sowa ( 1015 m n.p.m) oraz odosobniony masyw Włodarza ( 811 m n.p.m.). Wierzchowina Gór Sowich jest wyrównana a stoki zwłaszcza północno - wschodnie strome, pocięte głębokimi i wąskimi dolinkami potoków.

Warsztaty nr 10 i 11

Warsztaty nr 10 odbyły się w dniu 06 listopada 2014 r., natomiast warsztaty nr 11 w dniu 13 listopada 2014 r. Warsztaty dotyczyły zagadnienia „Polskie Parki Narodowe”. Każda z grup wybrała po dwa parki narodowe, na temat których podczas dwóch warsztatów przygotowano prace plastyczne. Korzystając z informacji dostępnych w Internecie uczniowie opracowali notatki dotyczące fauny i flory wybranych parków narodowych. Więcej informacji o przebiegu warsztatów dostępnych jest w zakładce „ Warsztaty Bioróżnorodności”.

Warsztaty nr 9

Warsztaty nr 9 odbyły się w dniu 28 października 2014 r. Warsztaty dotyczyły zagadnienia „Motywy ochrony bioróżnorodności”. Podczas warsztatów nauczyciel biologii wyjaśnił znaczenie słowa „motywy” w odniesieniu do tematu warsztatów a Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapoznały uczniów z konkretnymi motywami ochrony różnorodności biologicznej. Następnie uczniowie pracowali w grupach, każda z grup miała za zadanie przygotować krótką prezentację na temat jednego z motywów ochrony bioróżnorodności a następnie przedstawić ją pozos...

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH – tematyka warsztatów w ramach projektu pn. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”

Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16.09.1993 r. Jest on położony na terenie Sudetów Środkowych na płn.- zach. Ziemi Kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium Polski pd.- zach. część rozległej, piaskowcowej płyty wypełniającej nieckę śródsudecką, pomiędzy Karkonoszami a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Czeski jej fragment nosi nazwę Broumovska Vrchovina i również objęty jest ochroną (CHKO -Broumovsko).

Warsztaty Bioróżnorodności w Parku Krajobrazowym Gór Sowich

W październikowe ciepłe dni uczestnicy warsztatów o bioróżnorodności mieli okazję, szczegółowiej niż zwykle podczas spacerów z rodziną i szkolnych wycieczek, poznać faunę i florę Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Uczniowie pod opieką mentorów oraz pracownika Szkoły Leśnej w czasie trzydniowych zajęć poznali wiele gatunków flory i fauny żyjących w „naszych” górach.

Warsztaty nr 8

Warsztaty nr 8 odbyły się w dniu 23 października 2014 r. Celem warsztatów było poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat „Konwencji o różnorodności biologicznej” oraz przeprowadzenie quizu dotyczącego Konwencji. Więcej informacji o przebiegu warsztatów dostępnych jest w zakładce „ Warsztaty Bioróżnorodności”.

Warsztaty nr 7

Warsztaty nr 7 odbyły się w dniu 16 października 2014 r. Tematem warsztatów była „Konwencja o różnorodności biologicznej”. Podczas spotkania uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z grup miała za zadanie przygotować materiały do sporządzenia gazetki na temat Konwencji. Więcej informacji o przebiegu warsztatów dostępnych jest w zakładce „ Warsztaty Bioróżnorodności”.

Warsztaty nr 6

W dniu 09 października 2014 r. w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 w Bielawie odbyły się 6 warsztaty w ramach projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”. Warsztaty te stanowiły podsumowanie tematu „Czy bioróżnorodność dotyczy miast” oraz zajęć terenowych, które odbyły się w dniu 2 października w Ogrodach Działkowych „Radość” w Bielawie. Więcej informacji o przebiegu warsztatów jest dostępnych w zakładce „ Warsztaty Bioróżnorodności”.

Warsztaty nr 5

Warsztaty nr 5 odbyły się w dniu 02 października 2014 r. Warsztaty miały charakter plenerowy- Uczniowie Gimnazjum Ekologicznego biorący udział w warsztatach wraz z nauczycielem biologii zostali zaproszeni przez Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Ogrodów Działkowych „Radość” w Bielawie. Celem warsztatów było poznanie różnorodności biologicznej miasta Bielawy. Więcej informacji o przebiegu warsztatów jest dostępnych w zakładce „ Warsztaty Bioróżnorodności”.

Nowe miejsce warsztatów – Szkoła Leśna w Bielawie

Szkoła Leśna w Bieszkola_lesna_bielawalawie- Międzynarodowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej to terenowy ośrodek edukacyjny, który położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego najstarszych gór Europy - Gór Sowich. Ośrodek otrzymał rekomendację i wsparcie finansowe m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Facebook