Warsztaty

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą realizację projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 roku o godz.10 w sali konferencyjnej Art-Inkubatora w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19c.

Warsztaty nr 24

Warsztaty nr 24 odbyły się w dniu 19 lutego 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności – 11 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Warsztaty nr 23

Warsztaty nr 23 odbyły się w dniu 12 lutego 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 11 dziewcząt i 3 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Warsztaty nr 22

Warsztaty nr 22 odbyły się w dniu 05 lutego 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 10 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Warsztaty nr 21

Warsztaty nr 21 odbyły się w dniu 26 stycznia 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 9 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczycielka biologii.

Warsztaty nr 20

W warsztatach uczestniczyli uczniowie ( 9 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki i nauczycielka biologii.

Warsztaty nr 19

W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 9 dziewcząt i 5 chłopców ), 4 Panie mentorki i nauczycielka biologii. Warsztaty zostały w całości poświęcone „Systemowi wymiany informacji o różnorodności biologicznej w Polsce...

Warsztaty nr 18

Warsztaty nr 18 odbyły się w dniu 08 stycznia 2015 r. W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 9 dziewcząt i 5 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 17

Warsztaty nr 17 odbyły się w dniu 22 grudnia 2014 r. W warsztatach wzięło udział 11 uczniów ( 7 dziewcząt i 4 chłopców z klas pierwszych, drugich i trzecich ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 16

W warsztatach brali udział uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności - 8 dziewcząt i 4 chłopców ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii. Warsztaty zostały w całości poświęcone naturalnym słodzikom. Zajęcia t...

Warsztaty praktycznego poznawania przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym

W dniu 10 grudnia 2014r. nauczyciel z 3 mentorami z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 12 uczniami (8 dziewcząt i 4 chłopców z klas od pierwszej do trzeciej gimnazjum), na spotkaniu poprzedzającym zajęcia w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN) ...

Warsztaty nr 15

Warsztaty nr 15 odbyły się w dniu 11 grudnia 2014 r. W warsztatach wzięło udział 12 uczniów (7 dziewcząt i 5 chłopców z klas pierwszych, drugich i trzecich ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 14

Warsztaty nr 14 odbyły się w dniu 04 grudnia 2014 r. W warsztatach wzięło udział 11 uczniów ( 7 dziewcząt i 4 chłopców z klas pierwszych, drugich i trzecich ), 4 Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty Bioróżnorodności w Parku Narodowym Gór Stołowych

W czasie trzech listopadowych dni uczniowie wraz z mentorami wzięli udział w warsztatach w Parku Narodowym Gór Stołowych. Pod opieką pracownika Parku uczestnicy mieli okazję poznać jak ukształtowanie geologiczne, rodzaj gleby, klimat a także gospodarka leśna wpływają na bioróżnorodno...

Warsztaty nr 13

Warsztaty nr 13 odbyły się w dniu 30 listopada 2014 r. W warsztatach uczestniczyli uczniowie (uczestnicy warsztatów oraz członkowie koła bioróżnorodności), Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nauczyciel biologii.

Warsztaty nr 12

Warsztaty nr 12 odbyły się w dniu 20 listopada 2014 r. Celem przeprowadzonych warsztatów było: zapoznanie uczestników z tematem „Krajowa Strategia Ochrony Bioróżnorodności”, wyszukanie w Internecie informacji na w/w temat oraz przygotowanie materiałów do opracowania gazetki ściennej n...

Park Krajobrazowy Gór Sowich – tematyka warsztatów w ramach projektu pn. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”

Park położony jest w Sudetach Środkowych. Obejmuje środkową część pasma Gór Sowich z najwyższą kulminacją Wielka Sowa ( 1015 m n.p.m) oraz odosobniony masyw Włodarza ( 811 m n.p.m.). Wierzchowina Gór Sowich jest wyrównana a stoki zwłaszcza północno - wschodnie strome, pocięte gł...

Warsztaty nr 10 i 11

Warsztaty nr 10 odbyły się w dniu 06 listopada 2014 r., natomiast warsztaty nr 11 w dniu 13 listopada 2014 r. Warsztaty dotyczyły zagadnienia „Polskie Parki Narodowe”. Każda z grup wybrała po dwa parki narodowe, na temat których podczas dwóch warsztatów przygotowano prace plastyczne. ...

Warsztaty nr 9

Warsztaty nr 9 odbyły się w dniu 28 października 2014 r. Warsztaty dotyczyły zagadnienia „Motywy ochrony bioróżnorodności”. Podczas warsztatów nauczyciel biologii wyjaśnił znaczenie słowa „motywy” w odniesieniu do tematu warsztatów a Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu ...

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH – tematyka warsztatów w ramach projektu pn. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”

Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16.09.1993 r. Jest on położony na terenie Sudetów Środkowych na płn.- zach. Ziemi Kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium Polski pd.- zach. część rozległej, piaskowcowej płyty ...

Warsztaty Bioróżnorodności w Parku Krajobrazowym Gór Sowich

W październikowe ciepłe dni uczestnicy warsztatów o bioróżnorodności mieli okazję, szczegółowiej niż zwykle podczas spacerów z rodziną i szkolnych wycieczek, poznać faunę i florę Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Uczniowie pod opieką mentorów oraz pracownika Szkoły Leśnej w czasie...

Warsztaty nr 8

Warsztaty nr 8 odbyły się w dniu 23 października 2014 r. Celem warsztatów było poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat „Konwencji o różnorodności biologicznej” oraz przeprowadzenie quizu dotyczącego Konwencji. Więcej informacji o przebiegu warsztatów dostępnych jest w zakładce „ ...

Warsztaty nr 7

Warsztaty nr 7 odbyły się w dniu 16 października 2014 r. Tematem warsztatów była „Konwencja o różnorodności biologicznej”. Podczas spotkania uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z grup miała za zadanie przygotować materiały do sporządzenia gazetki na temat Konwencji. Więcej...

Warsztaty nr 6

W dniu 09 października 2014 r. w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 w Bielawie odbyły się 6 warsztaty w ramach projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski”. Warsztaty te stanowiły podsumowanie tematu „Czy bioróżnorodność dotyczy miast” oraz zajęć terenowyc...

Warsztaty nr 5

Warsztaty nr 5 odbyły się w dniu 02 października 2014 r. Warsztaty miały charakter plenerowy- Uczniowie Gimnazjum Ekologicznego biorący udział w warsztatach wraz z nauczycielem biologii zostali zaproszeni przez Panie mentorki z Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Ogrodów Działkowych...

Warsztaty nr 4

Warsztaty nr 4 odbyły się w dniu 25 września 2014 r. w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie. Podczas warsztatów uczniowie wraz z mentorami sporządzili notatkę w formie elektronicznej na temat bioróżnorodności w mieście. Treść notatki oraz więcej informacji...

Harmonogram warsztatów

Warsztaty nr 3

W dniu 18 września 2014 r. w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie odbyły się trzecie warsztaty różnorodności biologicznej. W spotkaniu wzięło udział 12 uczniów ( 7 dziewcząt i 5 chłopców z klas pierwszych, drugich i trzecich), 4 mentorów, a także człon...

Warsztaty nr 2

W dniu 11 września 2014 r. w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie odbyły się drugie warsztaty różnorodności biologicznej. Podczas warsztatów uczniowie wraz z mentorami pracowali w grupach zadaniowych. Celem ich pracy było pozyskanie podstawowej wiedzy na temat ...

Warsztaty nr 1

W dniu 4 września 2014 r. w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie odbyły się pierwsze warsztaty różnorodności biologicznej. W spotkaniu wzięło udział 12 uczniów, 4 mentorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkowie koła bioróżnorodności działające...


Facebook