Polityka prywatności portalu

Polski Portal Bioróżnorodności powstał w ramach projektu pt. Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski realizowanego przez Partnerstwo: Fundacja ECO-INNOVA, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Ekologiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Zakres polityki prywatności portalu www.ppbio.pl ustalono dnia 15 lipca 2014 r. Nasza Polityka prywatności stanowi integralną część REGULAMINU KORZYSTANIA Z PORTALU www.ppbio.pl. Poniżej przedstawiamy zakres polityki prywatności naszego portalu:

1) Administrator zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Portalu ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2) Administrator zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu Użytkowników Portalu.

3) W niniejszym dokumencie zawarto zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji oraz danych osobowych Użytkowników Portalu.

4) Podstawą upoważniająca Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

5) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

6) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

7) Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu www.ppbio.pl oraz informacji dotyczących projektu.

8) Użytkownik ma możliwość przeglądania, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Administratorowi do przetwarzania.

9) W Portalu stosowane są pliki typu „cookies”, które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników oraz służą do opracowywania statystyk korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie plików typu „cookies” jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

Facebook