Projekt pt. „Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski” jest realizowany przez Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Fundacją ECO-INNOVA oraz Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach programu operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, którego Operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej.

Partnerzy Projektu


Lider projektu


Partner projektu 1


Partner projektu 2

Facebook